start linki GALERIA KONTAKT
ogloszenia
Od XIII wieku Czerwionka należała do parafii św. Jerzego w Dębieńsku.
2 listopada 1898 została uruchomiona kopalnia "Dębieńsko", co spowodowało gwałtowny wzrost liczby mieszkańców. Stąd też podjęto starania   o utworzenie własnej parafii. Od 1907 roku nabożeństwa sprawowano w kopalnianej cechowni, w 1915 roku przeniesiono je do prawego skrzydła nowo wybudowanej Szkoły Ludowej im. Chrystusa Króla. Dekretem z 1 sierpnia 1925 erygowano parafię.
W 1926 roku pomiędzy władzami kościelnymi a koncernem Zjednoczone Huty "Królewska" i "Laura" - właścicielem kopalni "Dubensko" - została podpisana umowa o przekazaniu na cele liturgiczne domu robotniczego. Prace adaptacyjne rozpoczęto w marcu 1926 roku. Był to jednak kościół tymczasowy, stąd też pierwszy proboszcz ks. Jan Komraus podjął starania o budowę nowej, neogotyckiej świątyni. Dzięki staraniom ks. Komrausa oraz kierownika miejscowej szkoły w 1927 roku do parafii przybyły cztery Siostry Elżbietanki. Ich placówka została umieszczona w stanowiącej własność kopalni Szkole Gospodarstwa Domowego. Zakonnice organizowały różnego rodzaju kursy, pracowały w ambulatorium, prowadziły kuchnię dla ubogich oraz ochronkę. Od 1948 roku administratorem, a w latach 1957 - 1975 proboszczem parafii pozostawał ks. Eryk Juraszek. W latach 1958-1961 prowadził on budowę probostwa . W 1971 roku obok świątyni została postawiona dzwonnica, na której zawieszono dzwon noszący imię św. Barbary. Jego poświęcenia 16 sierpnia tegoż roku dokonał bp. Czesław Domin. W 7 lat później podjęto decyzję o przebudowie prezbiterium. Projekt opracował Józef Kołodziejczyk z Chorzowa.W 1980 roku z parafii Zabrze-Kończyce został przeniesiony ks. Justyn Oleś, a do Czerwionki z Kończyc został odesłany ks. Feliks Hanusek, który w roku 2000 odchodzi na zasłużoną emeryturę.
W 2000 roku, proboszczem naszej parafii został ks. Antoni Szczypka, który pozostaje proboszczem do dnia dzisiejszego. 4 Marca 2010 r. poświęcenia placu budowy pod nową świątynię dokonał
bp Gerard Bernacki. Kościół powstaje według projektu arch. Grzegorza Tkacza.
intencje mszalne
duszpasterze
kancelaria
grupy parafialne
historia_parafii
budowakosciola
rekolekcje parafialne
galeria
Copyright © 2013 NSPJ Czerwionka - Leszczyny