start <h1>linki</h1> GALERIA KONTAKT
ogloszenia

Możliwe odliczenia dla osób prywatnych: z ofiar na rzeczy sakralne:
w rachunku rocznym wpłacającym tylko na konta parafii
(Nowe Serce str.8).
Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (z dnia 26 lipca
1991r. Dz. U.Z. 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) -
art.26 ust. l pkt.9 - można odliczyć 6 % dochodu

intencje mszalne
duszpasterze
kancelaria
grupy parafialne
historia_parafii
budowakosciola
rekolekcje parafialne
galeria

Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji „Opoka”
Copyright © 2013

NSPJ Czerwionka - Leszczyny